Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat

Tradycja zamiast nowoczesności

Można by pomyśleć, że w dzisiejszych czasach zdominowanych przez samochodowe GPS-y i nawigację satelitarną w telefonie komórkowym tradycyjne papierowe mapy nie są już nikomu potrzebne. W szkołach, zarówno podstawowych, jak i w liceum i technikum, wciąż wymaga się jednak od uczniów opanowania umiejętności pracy z mapą. Chociaż wymagania tego typu niektórym osobom mogą się wydawać nieco niedzisiejsze, w rzeczywistości nie można polegać w stu procentach na urządzeniach elektronicznych, dlatego każdy, kto potrafi korzystać z atlasu geograficznego, powinien być z siebie dumny. Wszak w razie awarii w samochodzie czy braku zasięgu na górskiej wycieczce nie można skorzystać ze zdobyczy technologicznych. Należy polegać wtedy na własnych wiadomościach, intuicji i tradycyjnym sprzęcie. Z tego właśnie powodu na lekcjach geografii wciąż wykorzystuje się TaniaKsiazka: Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat. Warto nadmienić, że ta publikacja wydawnictwa Nowa Era nie stanowi jedynie tradycyjnego zbioru map ujętego w ramach jednej książki. Do publikacji Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat dołączono mnóstwo zadań do samodzielnego rozwiązywania, a nauczycieli zaopatrzono w karty pracy, które można kserować i wykorzystywać do omawiania poszczególnych tematów. Atlas ten w największym stopniu pomaga więc uczniowi oswoić się z budową mapy oraz nauczyć się jej czytania.

Nie tylko cztery strony świata

Niektórzy ludzie odnoszą błędne wrażenie, że każdy intuicyjnie potrafi zrozumieć, co znajduje się na mapie. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. W publikacji Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat zamieszczono następujące rodzaje map:

  • fizyczne
  • geologiczne
  • turystyczne
  • hipsometryczne
  • polityczne
  • gospodarcze.

Najłatwiejsza do zinterpretowania jest oczywiście mapa turystyczna, ponieważ ma ona służyć do szybkiego sprawdzenia położenia jakiegoś miejsca czy kierunku marszu na pieszej wycieczce. Bardziej skomplikowane jest odczytanie informacji na przykład z mapy hipsometrycznej, odwzorowującej ukształtowanie terenu poprzez zaprezentowanie form wklęsłych i bardziej wypukłych. Pewna doza wiedzy jest potrzebna również do zrozumienia informacji przedstawionych na mapie geologicznej. Na mapach geologicznych za pomocą różnych kolorów pokazuje się budowę geologiczną danego terenu, w tym okres, z jakiego pochodzą dane skały, a także ruchy górotwórcze, jakim były poddane dane tereny. Publikacja Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat pozwala jednak uczniom na zdobycie cennych kompetencji potrzebnych do zrozumienia wszystkich informacji przedstawianych na mapach.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com