Przygotowanie do zawodu – i nie tylko!

Szkoły branżowe I stopnia to zupełna nowość na edukacyjnej mapie polski. Zostały one wprowadzone w ramach reformy z 2017 roku po to, by zastąpić funkcjonujące dotychczas trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. Ich zadaniem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. W społeczeństwie panuje błędne przekonanie, że szkoły branżowej wybierają uczniowie, którzy nie lubią się uczyć bądź z jakichś względów mają trudności w przyswajaniu wiedzy. Ten stereotyp jest bardzo krzywdzący i błędny, w rzeczywistości młodzież uczęszczająca do tego typu szkoły ma bardzo dużo nauki, ponieważ musi godzić przedmioty zawodowe, przygotowujące do wykonywania określonej profesji (takiej jak mechanik, elektryk, elektrotechnik, cieśla, dekarz, kucharz) z przedmiotami podstawowymi wykładanymi także w liceum ogólnokształcącym i technikum. Jednym z przedmiotów, którego lekcje prowadzone są normalnie w szkole branżowej I stopnia, jest język polski. Program zajęć odbiega jednak nieco od podstawy programowej dla liceów i techników, dlatego uczniowie szkół branżowych korzystają z innych podręcznik, takich jak np. Język polski 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-polski-2-podrecznik-szkola-branzowa-i-stopnia-katarzyna-tomaszek-p-1377981.html). Autorzy publikacji skonstruowali ją w taki sposób, by materiał przewidziany do przerobienia podczas jednego roku szkolnego można było zrealizować w ramach lekcji odbywających się dwa razy w tygodniu.

Dorobek polskiej kultury

Wprawdzie po szkole branżowej I stopnia uczeń nie może przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli jednak po zakończeniu trzyletniej edukacji wybierze liceum dla dorosłych lub szkołę branżową II stopnia, będzie on mógł zdać egzamin dojrzałości. Z tego powodu nie warto zaniedbywać nauki przedmiotów ogólnych, tylko przygotowywać się do nich tak samo pilnie jak do zajęć dotyczących nauki zawodu. Szczególną uwagę należy przykładać do lekcji języka polskiego, ponieważ przedmiot ten jest jednym z obowiązkowych na maturze. Pozycja Język polski 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia może bardzo ułatwić naukę. W publikacji przedstawiono cztery epoki literackie:

  • Oświecenie
  • Romantyzm
  • Pozytywizm.

Młodą Polskę

Każdy z tych okresów został omówiony w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego człowieka. Pracę z podręcznikiem zdecydowanie ułatwia jego czytelna i przemyślana budowa. Centrum każdego rozdziału stanowi tekst pochodzący od autora oraz fragmenty dzieł literackich. W ramkach z boku znajdują się natomiast polecenia oraz ważne pojęcia do zapamiętania.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com