Język polski 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia

Przygotowanie do zawodu – i nie tylko!

Szkoły branżowe I stopnia to zupełna nowość na edukacyjnej mapie polski. Zostały one wprowadzone w ramach reformy z 2017 roku po to, by zastąpić funkcjonujące dotychczas trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. Ich zadaniem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. W społeczeństwie panuje błędne przekonanie, że szkoły branżowej wybierają uczniowie, którzy nie lubią się uczyć bądź z jakichś względów mają trudności w przyswajaniu wiedzy. Ten stereotyp jest bardzo krzywdzący i błędny, w rzeczywistości młodzież uczęszczająca do tego typu szkoły ma bardzo dużo nauki, ponieważ musi godzić przedmioty zawodowe, przygotowujące do wykonywania określonej profesji (takiej jak mechanik, elektryk, elektrotechnik, cieśla, dekarz, kucharz) z przedmiotami podstawowymi wykładanymi także w liceum ogólnokształcącym i technikum. Jednym z przedmiotów, którego lekcje prowadzone są normalnie w szkole branżowej I stopnia, jest język polski. Program zajęć odbiega jednak nieco od podstawy programowej dla liceów i techników, dlatego uczniowie szkół branżowych korzystają z innych podręcznik, takich jak np. Język polski 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-polski-2-podrecznik-szkola-branzowa-i-stopnia-katarzyna-tomaszek-p-1377981.html). Autorzy publikacji skonstruowali ją w taki sposób, by materiał przewidziany do przerobienia podczas jednego roku szkolnego można było zrealizować w ramach lekcji odbywających się dwa razy w tygodniu.

Dorobek polskiej kultury

Wprawdzie po szkole branżowej I stopnia uczeń nie może przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli jednak po zakończeniu trzyletniej edukacji wybierze liceum dla dorosłych lub szkołę branżową II stopnia, będzie on mógł zdać egzamin dojrzałości. Z tego powodu nie warto zaniedbywać nauki przedmiotów ogólnych, tylko przygotowywać się do nich tak samo pilnie jak do zajęć dotyczących nauki zawodu. Szczególną uwagę należy przykładać do lekcji języka polskiego, ponieważ przedmiot ten jest jednym z obowiązkowych na maturze. Pozycja Język polski 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia może bardzo ułatwić naukę. W publikacji przedstawiono cztery epoki literackie:

  • Oświecenie
  • Romantyzm
  • Pozytywizm.

Młodą Polskę

Każdy z tych okresów został omówiony w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego człowieka. Pracę z podręcznikiem zdecydowanie ułatwia jego czytelna i przemyślana budowa. Centrum każdego rozdziału stanowi tekst pochodzący od autora oraz fragmenty dzieł literackich. W ramkach z boku znajdują się natomiast polecenia oraz ważne pojęcia do zapamiętania.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com

W świecie chemicznym

Nie jest łatwo zagonić młodych ludzi do nauki. Ale co mają zrobić rodzice, którzy sprawują pieczę nad swoimi pociechami. Czasem muszą głośniej krzyknąć na nich, aby mieć pewność, że wiedza jaka została im zadana została przez nich w prawidłowy sposób opanowana. W końcu nikt nie robi tego dla siebie, ale dba o przyszłość swoich pociech, które po zakończeniu szkoły średniej powoli będą wkraczać w świat dorosłego życia. Zanim to jednak nastąpi nie raz i nie dwa będą one miały styczność z najróżniejszymi przedmiotami i podręcznikami. W drugiej klasie może przydać im się książka pt.”Chemia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia” Artura Sikorskiego.

W szkole branżowej

Wiedza przekazywana w szkole branżowej, a ta z którą mamy do czynienia w liceach ogólnokształcących i w technikach jest nieco inna. Co prawda materiał nie odbiega od siebie tak mocno, ale jest on w inny sposób opracowany. Dlatego podręczniki dla szkół średnich mogą się nieznacznie różnić. Artur Sikorski opracował podręcznik dla wszystkich absolwentów szkoły podstawowej, którzy idą do szkoły branżowej. Dzięki starannie dobranemu materiałowi uczniowie nie będą mieli problemu z opanowaniem materiału z jakim zetkną się na drugim roku. W książce znaleźć można wiele ciekawych zagadnień, które sprawią, że młodzi ludzie żywo będą interesować się tajemniczym światem chemicznym. Chemia to nie tylko setki skomplikowanych wzorów. To także codzienne życie, które sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć wiele tajemniczych zjawisk z jakimi nasze dzieci (oraz my sami!) mamy do czynienia.

Chemiczne doświadczenia

TaniaKsiazka: Chemia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia pozwala na poznanie wielu doświadczeń mających swoje korzenie w chemii. Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej? Czy można samodzielnie przeprowadzać pewne doświadczenia? Na czym polegają reakcję i procesy? Pod okiem nauczyciela na lekcji, mając podparcie w tak doskonale opracowanym podręczniku, uczniowie poznają wiedzę z zakresu chemii, którą muszą opanować na poziomie szkoły średniej. Wszystko przedstawione jest w książce w sposób jak najbardziej przyjemny, dzięki czemu uczniowie nie mają problemu ze zrozumieniem poszczególnych zagadnień. Cała książka została podzielona na trzy główne tematy: Materiały pochodzenia mineralnego, Chemia gleby, Paliwa – obecnie i w przyszłości. W nich to znaleźć można kolejne tematy, które są ze szczegółami omawiane i wyjaśniane. Nauka chemii jeszcze dla nikogo nie była tak fascynującą przygodą, jak z tą książką.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com

Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat

Tradycja zamiast nowoczesności

Można by pomyśleć, że w dzisiejszych czasach zdominowanych przez samochodowe GPS-y i nawigację satelitarną w telefonie komórkowym tradycyjne papierowe mapy nie są już nikomu potrzebne. W szkołach, zarówno podstawowych, jak i w liceum i technikum, wciąż wymaga się jednak od uczniów opanowania umiejętności pracy z mapą. Chociaż wymagania tego typu niektórym osobom mogą się wydawać nieco niedzisiejsze, w rzeczywistości nie można polegać w stu procentach na urządzeniach elektronicznych, dlatego każdy, kto potrafi korzystać z atlasu geograficznego, powinien być z siebie dumny. Wszak w razie awarii w samochodzie czy braku zasięgu na górskiej wycieczce nie można skorzystać ze zdobyczy technologicznych. Należy polegać wtedy na własnych wiadomościach, intuicji i tradycyjnym sprzęcie. Z tego właśnie powodu na lekcjach geografii wciąż wykorzystuje się TaniaKsiazka: Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat. Warto nadmienić, że ta publikacja wydawnictwa Nowa Era nie stanowi jedynie tradycyjnego zbioru map ujętego w ramach jednej książki. Do publikacji Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat dołączono mnóstwo zadań do samodzielnego rozwiązywania, a nauczycieli zaopatrzono w karty pracy, które można kserować i wykorzystywać do omawiania poszczególnych tematów. Atlas ten w największym stopniu pomaga więc uczniowi oswoić się z budową mapy oraz nauczyć się jej czytania.

Nie tylko cztery strony świata

Niektórzy ludzie odnoszą błędne wrażenie, że każdy intuicyjnie potrafi zrozumieć, co znajduje się na mapie. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. W publikacji Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat zamieszczono następujące rodzaje map:

  • fizyczne
  • geologiczne
  • turystyczne
  • hipsometryczne
  • polityczne
  • gospodarcze.

Najłatwiejsza do zinterpretowania jest oczywiście mapa turystyczna, ponieważ ma ona służyć do szybkiego sprawdzenia położenia jakiegoś miejsca czy kierunku marszu na pieszej wycieczce. Bardziej skomplikowane jest odczytanie informacji na przykład z mapy hipsometrycznej, odwzorowującej ukształtowanie terenu poprzez zaprezentowanie form wklęsłych i bardziej wypukłych. Pewna doza wiedzy jest potrzebna również do zrozumienia informacji przedstawionych na mapie geologicznej. Na mapach geologicznych za pomocą różnych kolorów pokazuje się budowę geologiczną danego terenu, w tym okres, z jakiego pochodzą dane skały, a także ruchy górotwórcze, jakim były poddane dane tereny. Publikacja Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, świat pozwala jednak uczniom na zdobycie cennych kompetencji potrzebnych do zrozumienia wszystkich informacji przedstawianych na mapach.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com